Kärltvätt i Malmö AB vill önska alla våra kunder, leverantörer och anställda en riktigt god jul och gott nytt år.
Vi vill även tacka för det gångna året och för allt bra samarbete vi haft med er.
Vi hoppas och tror att 2020 kommer bli ett ännu bättre år.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!